سفارش تبلیغ
صبا
khoshhalgap.ir
هرکه دوستی اش را نابجا به کار گیرد، خود رادر معرض جدایی قرار داده است . [امام صادق علیه السلام]
خوشحال چت