سفارش تبلیغ
صبا
khoshhalgap.ir
ریاستْ دوستی، از دوستی خدای سبحان باز می دارد . [امام علی علیه السلام ـ در حکمت های منسوب به ایشان ـ]
خوشحال چت