سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا
?
گرامی ترین عزّت، دانش است، زیرا با آنشناخت معاد و معاش به دست آید و خوارترین خواری، نادانی [امام علی علیه السلام]
 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ